TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


25/01/2022

Kredit za kupovinu vozila u firmi Baki Automobile

TEB Banka je sa firmom Baki Automobile sklopila ugovor o saradnji za prodaju vozila putem kredita za kupovinu automobila.
Ko može da podnese zahtev za kredit?
Svi koji primaju platu u javnom sektoru, javnim preduzećima, privatnom sektoru i klijenti sa prihodima od zakupa.
• Za one koji primaju platu u državnim institucijama i javnim preduzećima, u privatnom sektoru i klijente sa prihodima od zakupa, maksimalni rok dospeća do 84 meseci.
• Za nova vozila, kredit do 20.000 evra samostalno, bez kreditnog sadužnika i bez žiranta.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?
• Da primate zaradu preko Banke TEB ili podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.

Uslovi za finansiranje:
• Finansiranje do 100%

Potrebna dokumenta uz zahtev:
- Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
- Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)
- Važeći ugovor o radu i izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Profaktura za kupovinu vozila
- Puno kasko osiguranje za nova vozila (obavezno).

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:
- Dokaz o dodatnim porodičnim primanjima
- Kreditni sadužnik: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Žirant: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
- Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)

Primer kredita:
Iznos   Rok dospeća   Mesečna rata   Ukupni iznos
20,000 evra       84       282 evra       23,682 evra

Ponuda važi do 31.12.2021. godine

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, Fejsbuk/mesendžer (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), web stranica (www.teb-kos.com)

TEB Banka za svet u pokretu!


© TEB ShA