TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


05/06/2021

Krediti za građane za zaposlene u javnom zdravstvu

Kredit za građane do 35.000 evra bez hipoteke i sa rokom dospeća do 120 meseci.
Ko može da podnese zahtev za kredit?
Svi zaposleni u sektoru javnog zdravstva Kosova.
-  Za zaposlene u sektoru javnog zdravstva, maksimalni rok dospeća do 120 meseci.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?
- Da primate zaradu preko Banke TEB ili da podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.

Potrebna dokumenta uz zahtev:
- Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
- Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)
- Važeći ugovor o radu
- Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:
- Dokaz o dodatnim porodičnim primanjima
- Kreditni sadužnik/sadužnica /  Žirant/žirantkinja
- Lična karta
- Ugovor o radu
- Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
- Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)

Ponuda važi za zaposlene u sektoru javnog zdravstva i traje do 18.06.2021. godine.

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, Fejsbuk /mesendžer (TEB A.D.), Instagram (TEB A.D), Web (www.teb-kos.com)


© TEB ShA