TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

Zemlja čeka na nas! Radimo za dobro nas i naše zemlje

Toka po na pret! Punojmë për të mirën tonë dhe të vendit

TEB Banka podržava sva poljoprivredna preduzeća nudeći im kredite po povlašćenim uslovima.

Poljoprivredna preduzeća deo su sektora koji zahteva posebnu stručnost vašeg službenika za biznis klijente.

TEB Banka, prepoznajući sezonski karakter i izazove koje imaju seljaci, ratari i stočari, napravila je posebne linije i proizvode da pomogne poljoprivrednim preduzećima da ih reše i dalje proširuju svoje poslovanje.

Ko može da podnese zahtev za kredit?
Svi klijenti koji se bave poljoprivredom i seoskim razvojnim aktivnostima.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?
- Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
- Dokumenti preduzeća ili identifikacioni broj firme (NIF)

Uslovi kredita:
-    Iznos kredita do: 100.000 evra
- Godišnja kamatna stopa počev od 6.96%
- Administrativni troškovi počev od 0.50%
- Maksimalni rok dospeća do 81 meseci
- Efektivna kamatna stopa počev od 7.36% 

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:
- Kreditni sadužnik
- Žirant
- Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
- Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)

Primer kredita: 100,000€:
Mesečna rata: 1,551€
Redovna godišnja kamatna: 6.96%
Rok dospeća: 84 meseci      
Redovna efektivna kamatna: 7.36%
Ukupni iznos: 125,658.95€

Primer kredita: 10,000€:
Mesečna rata: 222€
Redovna godišnja kamatna: 9.24%
Rok dospeća: 56 meseci      
Redovna efektivna kamatna: 9.89%
Ukupni iznos: 12,353.94€

Primer kredita: 20,000€:
Mesečna rata: 444€
Redovna godišnja kamatna: 8.88%
Rok dospeća: 55 meseci      
Redovna efektivna kamatna: 9.50%
Ukupni iznos: 24,428.67€

Primer kredita: 30,000€:
Mesečna rata: 666€
Redovna godišnja kamatna: 8.76%
Rok dospeća: 55 meseci      
Redovna efektivna kamatna: 9.37%
Ukupni iznos: 36,547.83€

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, Fejsbuk/mesendžer (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), web stranica (www.teb-kos.com)

TEB Banka za svet u pokretu!

 


© TEB ShA