TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

Osvojite do 1,000 evra bonusa plaćajući dug StarCard-om na bankomatima (ATM) ili preko TebMobile

Fito deri në 1,000 Euro Bonus duke paguar borxhin e Starcard përmes ATM apo TebMobile

Expired: 31/12/2016

Kriterijumi
Da biste uzeli učešće u ponudi, morate da uplatite svoje obaveze po individualnoj Starcard, deponovanjem gotovinskog novca na bankomatima ili prenosom sa TebMobile.
Kampanja traje od 28. oktobra 2016 do 31. decembra 2016.

Pravila
Za svaku uplatu duga na bankomatu (ATM) ili preko TebMobile, pokrenuće se jedan elektronski vaučer/kupon.
Klijenti mogu da budu nagrađeni samo jedanput tokom čitave kampanje.
Ukoliko dug plaćate nekom drugom Starcard (a ne Vašom), biće nagrađeno lice koje je izvršilo uplatu (u slučaju da poseduje Starcard).
Klijenti koji uplaćuju dug nekom drugom Starcard a ne poseduju ličnu Starcard, tada će biti nagrađena Starcard kojom ste uplatili dug

Nagrade
5 klijenata će biti nagrađeno za uplate dugova Starcard na bankomatima (ATM).
5 klijenata će biti nagrađeno za uplatu duga Starcard putem TebMobile.
Vrednost nagrade će biti u onoj vrednosti u kojoj je dobitni vaučer/kupon.
Vrednost osvojene nagrade će se uplaćivati/kreditirati kao Bonus na Starcard-u klijenta.
Maksimalna vrednost nagrade će biti 1,000€ po klijentu, prema propisima Poreske uprave Kosova, odeljenja za igre na sreću, stav 2.
Osvojeni bonus se može iskoristiti u roku od mesec dana od dana uplate/kreditiranja. Posle mesec dana, neiskorišćeni bonus će biti povučen od strane banke.

Primer:
1. Ukoliko ste platili dug Starcard-om , gotovinskim novcem na bankomatu (ATM) u vrednosti od 200€, onda će se za deponovanje tog novca kreirati elektronski vaučer/kupon. Tokom podizanja vaučera, ukoliko podignete ovaj vaučer, onda će na vašu Starcard biti uplaćeno 200€.
2. Ukoliko ste tokom perioda kampanje ostvarili 10 uplata duga gotovniskim novcem na Vašu Starcard a putem bankomata (ATM), onda će se za svako deponovanje kreirati elektronski vaučer/kupon, u vrednosti deponovanih uplata.
Isti primeri važe i za uplate izvršene preko TebMobile.
Podizanje vaučera i obaveštavanje dobitnika.
Podizanje vaučera/kupona će se obaviti u glavnoj kancelariji TEB banke tokom meseca januara 2017.godine.
Komisija će biti u sastavu od jednog službenika TEB banke, jednog službenika Poreske uprave Kosova i jednog klijenta TEB banke.
Imena dobitnika će biti objavljena na Facebook stranici StarCard, na internet stranici (website) TEB banke a.d i u dnevnim novinama.


© TEB ShA