Kalo rrogën n’TEB!

Përfito shumë shërbime bankare FALAS për 1 vit!

Kalo rrogën n’TEB dhe përfito shërbimet falas për 1 vit:

0€ Tarifa e mirëmbajtjes së llogarisë rrjedhëse

0€ Tarifa mirëmbajtjes së E-banking dhe TEBMobile

0€ Tarifa e transfereve kombëtare dalëse përmes E-banking dhe TEB Mobile

0% Shpenzimeve administrative për kredi

0€ Tarifa e njoftimit me TEB SMS

0€ Tarifa e konfirmimit për vizë

0€ Tarifa e hapjes së llogarisë rrjedhëse

0€ Tarifa e transfereve kombëtare hyrëse (përfshirë edhe pagën)

0€ Tarifa e transfereve brenda bankës përmes E-banking dhe TEB Mobile

0€ Tarifa e transferve të brendshme brenda llogarive të klientit

0€ Tarifa e pagesave KESCO përmes E-banking dhe TEB Mobile

0€ Tarifa e resetimit të PIN të kredit kartelës në degë

0€ Tarifa e lëshimit të Starcard për herë të parë

0€ Tarifa e pagesës së borxhit të Starcard përmes ATM E-banking dhe TEB Mobile

0€ Tarifa e deponimeve dhe tërheqjeve në ATM 24/7

0€ Tarifa e resetimit te fjalëkalimit të E-banking

Klientët e rinj do të përfitojnë sherbimet falas për 1 vit nga muaji vijues pasi që paga është transferuar në TEB.

Oferta vlen për klientët e rinj dhe është valide deri më 31.07.2023

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!