TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Menaxhmenti Ekzekutiv

Menaxhmenti Ekzekutiv

Orcun Ozdemir

Orcun Ozdemir

Drejtor menaxhues dhe anëtar i bordit
I lindur në Eskisehir në 1977, Orcun Ozdemir ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Anadolit. Ai e filloi karrierën bankare në Garanti Bankasi në vitin 2003, ku ka mbajtur disa poste që lidhen me shitjen. Në vitin 2007, ai iu bashkua TEB A.S. si menaxher i portofolit komercial, në vitin 2008 ai është emëruar si menaxher i Filialës në Gazimagusa, Qipro.
Ai iu bashkua TEB Sh.A. në janar të vitit 2011, si udhëheqës i sektorit të NVM-ve. Nga janari 2011 deri në vitin 2013, ai ka shërbyer si udhëheqës i sektorit të NVM-ve dhe biznesit me kartela. Në janar të vitit 2013, është emëruar si zëvendës drejtor menaxhues i sektorit të shitjes për persona fizik (Retail Banking) si dhe biznesit me kartela.


Dukagjin Shylemaja

Dukagjin Shylemaja

Zëvendës drejtor meaxhues
I lindur në Prishtinë, Kosovë në vitin 1981, Dukagjin Shylemaja ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, dhe i ka përfunduar studimet e tij të Masterit Banka dhe Financa në Universitetin e Lubjanës. Ai e ka filluar karrierën e tij profesionale në Pro Credit Bank (Ish-Micro Enterprise Bank - MEB) në vitin 2000. Ai shërbeu si zyrtar për pagesa ndërkombëtare, zyrtar i lartë për dokumentim të biznesit dhe i garancive bankare, menaxher i thesarit dhe pagesave, menaxher i Degës dhe menaxher i divizionit të operacioneve bankare dhe sistemeve të pagesave deri në vitin 2007.
z. Shylemaja iu bashkua TEB Sh.A. nga themelimi i Bankës dhe u emërua zëvendës drejtor menaxhues i TEB Sh.A.


Serhan Ozarslan

Serhan Ozarslan

Zëvendës drejtor menaxhues
I lindur në Stamboll, Turqi në 1971, Serhan Ozarslan diplomoi në Fakultetin e Administrim Biznesit në Universitetin e Mesdheut Lindor dhe përfundoi studimet Master në Administrim Biznesi në Henley, Universiteti Reading. Ai filloi karrierën e tij bankare si një praktikant i menaxhmentit me Pamukbank, Stamboll në vitin 1995 dhe punoi si Ndërmjetësues i Thesarit. Në vitin 1998 iu bashkua Sumerbank, Stamboll si Ndërmjetësues i Lartë i Thesarit. Në vitin 1999 ai mori postin e Kryeshefit të Ndërmjetësimit në TEB NV, Holandë (BNP Paribas Group). Në mes viteve 2008 dhe 2016 vazhdoi të punojë në TEB NV, Holandë si Udhëheqës i ALM-Thesarit. Z. Ozarslan iu bashkua TEB Sh.A. në nëntor të vitit 2016 në pozitën e Zëvendës Drejtorit Menaxhues -Thesari dhe ALM.


Dren Krypa

Dren Krypa

Zëvendës drejtor menaxhues
I lindur në Prishtinë, Kosovë në vitin 1976 Dren Krypa diplomoi në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës dhe përfundoi studimet pasuniversitare në Administrim Biznesi në Universitetin Sheffield. Ai filloi karrierën e tij bankare në ProCredit Bank në Kosovë në vitin 2001. Shërbeu si Zyrtar për Kredi, Koordinator i Degës për Kredi, Menaxher Rajonal për Kredi, Zëvendës Menaxher i Degës, Menaxher i Degës dhe Udhëheqës i Departamentit të Bizneseve të Vogla deri në korrik 2014. Ai iu bashkua Bankës Ekonomike në Kosovë si Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv nga gushti 2014 deri në nëntor 2016. Z. Krypa iu bashkua TEB Sh.A. në nëntor 2016 dhe u emërua Zëvendës Drejtor i Menaxhues - NVM Bankingu.© TEB ShA