TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Mbitërheqje

Kur ngelni pa para, TEB-i ka zgjidhje

Faturat e papritura ose blerjet esenciale mund t’ju bëjnë presion në financat e kompanisë suaj. Duke i njohur bizneset, TEB-i e di se një mbitërheqje mund të ndihmojë në zbutjen e procesit të realizimit të pagesave të llojllojshme në rast se biznesi ballafaqohet me likuiditet.

Mbitërheqja për biznese është e lidhur me llogarinë tuaj rrjedhëse dhe se mund të qaset menjëherë përmes shërbimit të e-Banking tuaj për biznese.

Limiti i mbitërheqjes alokohet paraprakisht, i bazuar në financat e biznesit tuaj. Ne ofrojmë shërbime të mbitërheqjes për periudha deri në 12 muaj. Përtëritja varet nga shfrytëzimi dhe financat në biznesin tuaj, nga qarkullimi që është kanalizuar në TEB si dhe nga aftësia për të arritur bilanc pozitiv gjatë rrjedhës së saj. Kjo i minimizon kostot tuaja të huamarrjes përderisa ju paguani vetëm shumën e shfrytëzuar dhe kohën e shfrytëzuar – një tjetër produkt i TEB-it që e ndihmon biznesin të rritet.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth shërbimeve për biznese nga TEB, pse të mos vizitoni një nga degët tona dhe t’i diskutoni nevojat tuaja me një zyrtar të bankës, telefononi në Qendrën tonë të Thirrjeve në 038/230-000 ose na dërgoni një email në info@teb-kos.com.


© TEB ShA