TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


13/08/2020

Paguani doganën me SMS me 0️% komision
Tani, ju mund të bëni pagesat e doganës nëpërmjet telefonit tuaj mobil duke ndjekur këto hapa:

▪️ Dërgoni SMS në numrin 50001⁣
▪️ Emrin e institucionit⁣
▪️ Numrin e referencës së pagesës⁣
▪️ Shuma⁣


Bankën n’xhep me #TebMobile

#TEB Bankë për një botë në lëvizje


© TEB ShA