TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


09/01/2020

Fokusohu në edukimin tënd

Kredi për edukim
Banka TEB ofron kredi për edukim:

Norma vjetore e interesit: 5.40%,
Shpenzime administrative: 0%,
Maturiteti maksimal: 84 muaj,
Norma efektive e interesit duke filluar nga: 5.54%.

Oferta është valide deri me 29.02.2020.


TEB Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA