TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


09/12/2020

Fillo dhe zhvillo biznesin tënd!

Banka TEB nëpërmjet programit unik për gratë në biznes sjell ofertën më të veçantë.
Banka TEB është banka e vetme në Kosovë që ju ofron financimin e Start-up bizneseve dhe bizneseve ekzistuese për të realizuar idetë e juaja nëpërmjet programit unik për gratë në biznes.

Ky program ju mundëson financim me norma të ulëta të interesit dhe grejs periudhë.

Vetëm për programin gratë në biznes nëpërmjet financimit për kredi banka TEB ofron 10% kthim të interesit të paguar për klientet të cilat janë të rregullta në pagesat e kredisë.

Kush mund të aplikojë për kredi?

Çdo grua/femër e cila ka apo dëshiron të ketë biznesin e saj, është pronare apo menaxhon me biznes. Aplikuesja duhet të jetë së paku 18 vjeçare.

- Shuma e kredisë prej 1,000 Eur deri në 5,000 Eur për Startups
- Shpenzimet administrative ~ 0.50%
- Maturiteti i kredisë deri në: 84 muaj
- Grejs periudhë: 3 muajt e parë të kredisë
- Norma efektive e interesit duke filluar nga: 5.88%

Shembulli: Financimi nga banka: 20,000 Euro, Maturiteti i kredisë: 84 muaj, Norma vjetore e interesit: 7.68%, Shpenzimet administrative: 0.50%. Shuma totale që klienti duhet të shlyejë deri në fund të afatit të kontraktuar është: 26, 172.32 Euro.

Ku mund të gjeni më shumë informata rreth Programit për Ndërmarrësi?

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth shërbimeve për biznese nga TEB, vizitoni një nga degët tona dhe t’i diskutoni nevojat tuaja me një zyrtar të bankës, telefononi në Qendrën tonë të Thirrjeve në 038/230-000 ose na dërgoni një email në info@teb-kos.com.

Apliko këtu

TEB Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA