TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


16/03/2017

Çdo ditë nga dy të rimbursuar nga Banka TEB SH.A.

Banka TEB SH.A. do të rimbursoj përdoruesin e 1000-të të Debit dhe Kredit kartelës në POS terminalet e saj deri në 100 euro në ditë për secilën kartelë.
Të gjithë ata që janë përdorues të kartelës debit ose kredit të Bankës TEB SH.A. tani kanë një mundësi më shumë për të qenë të shpërblyer.

Në vazhdën e kujdesit të rregulltë për klientët e saj, Banka TEB SH.A. si gjithmonë përkujdeset për shpërblime të klientëve të saj besnik përmes ofertave të ndryshme në bashkëpunim me partner tregtar.

Secili klient i 1000-të (një mijtë) në ditë, i cili shfrytëzon Kredit apo kartelën (individuale) si po ashtu në një nga POS terminalet e Bankës TEB SH.A., do të rimbursohet.

Shpërblimi konsiston në pagesën që e bën klienti, nëse ajo pagesë nuk e tejkalon shumën prej 100 Euro. Në rast se pagesa është deri në shumën prej 100 Euro, ajo do të riimbursohet e plotë nga TEB SH.A, por, në rast se pagesa është më e lartë se 100 Euro, atëherë shuma e rimbursimit nga TEB SH.A do të jetë në shumë prej 100 euro.

Në ditë do të ketë vetëm nga një shpërblim për përdoruesin e 1000-të të debit kartelës dhe një për përdoruesin e 1000-të me kredit kartelës.

Çdo klient i shpërblyer do të njoftohet nga Banka TEB SH.A.

Periudha e fushatës do të jetë efektive deri më 30 prill 2017.


© TEB ShA