Kućni kredit u L-Art Construction

21 јуна, 2022

TEB Banka Sh.A u saradnji sa L-Art Construction postigla je dogovor o finansiranju kupovine stambenog prostora.

Šta je potrebno za prijavu?
• Primite platu preko TEB banke ili ponesite potvrdu od poslodavca da će vaša plata biti prebačena u TEB.

Potrebni dokumenti za prijavu:
– važeći identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
– Važeći ugovor o radu – Stanje u banci (poslednjih 6 mjeseci)
– račun za komunalije (struja, voda, otpad ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 mjeseci)
– Ugovor o kupoprodaji i drugi dokumenti o nekretnini

Dodatna dokumentacija koja može biti potrebna na osnovu vrednosti kredita:
– Dokaz o dodatnim porodičnim prihodima
– Sudužnik
– Garant
– ID
– Ugovor o radu
– Stanje u banci (poslednjih 6 mjeseci)
– Hipoteka: posjedovni list i kopija plana (ne starija od 6 mjeseci) – knjižica automobila (auto ne smije biti stariji od 12 godina).

Ako želite da razgovarate o vašim hipotekarnim potrebama, posetite svoju lokalnu filijalu, pošaljite nam e-poštu na info@teb-kos.com ili kontaktirajte naš Call centar na 038 / 230-000.