TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Izvršno rukovodstvo

Izvršno rukovodstvo

Orcun Ozdemir

Orcun Ozdemir

Generalni direktor i član Upravnog odbora Rođen u Eskisehiru 1977. godine, Orcun Ozdemir je diplomirao na Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu u Anadoliji. Započeo je bankarsku karijeru u Garanti banci 2003. godine, gde je radio na više radnih mesta povezanih sa prodajom. 2007. godine došao je u TEB A.S. kao menadžer za komercijalni portfolio, da bi 2008. godine bio imenovan za upravnika filijale u Gazimagusi na Kipru. Pridružio se TEB Sh.A. u januaru 2011. godine kao rukovodilac sektora za NVM. Od januara 2011. do 2013. godine bio je rukovodilac sektora za NVM i poslovanje sa karticama. Januara 2013. godine imenovan je za zamenika generalnog direktora za sektor prodaje za fizička lica (bankarska maloprodaja) i za poslovanje sa karticama.


Dukagjin Shylemaja

Dukagjin Shylemaja

Zamenik generalnog direktora Rođen u Prištini na Kosovu 1981. godine, Dukagjin Shylemaja diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini, i završio postdiplomske master studije za bankarstvo i finansije na Univerzitetu u Ljubljani. Profesionalnu karijeru počeo je u Pro Credit banci (bivšoj Mikro Enterprise Banci - MEB) 2000. godine. Radio je kao službenik za međunarodna plaćanja, viši službenik za poslovnu dokumentaciju i bankarske garancije, načelnik trezora i isplata, upravnik filijale i načelnik odseka za bankarsko poslovanje i platne sisteme do 2007. godine. G. Shylemaja pridružio se TEB Sh.A. u 2007 godine i imenovan je za zamenika generalnog direktora TEB Sh.A.


Serhan Ozarslan

Serhan Ozarslan

Zamenik generalnog direktora Rođen 1971. godine u Istanbulu, Turska. Serhan Ozarslan je diplomirao na Fakultetu za poslovnu administraciju na Istočnomediteranskom univerzitetu i stekao je master diplomu u poslovnoj administraciji na Henliju, Univerzitet u Redingu. Započeo je svoju bankarsku karijeru kao upravni pripravnik u Pamukbank, Istanbul, 1995. godine i radio je kao berzanski agent za obveznice. 1998. godine je pristupio Sumerbank, Istanbul kao stariji berzanski agent za obveznice. 1999. godine je preuzeo poziciju glavnog berzanskog agenta u TEB NV Netherlands (BNP Paribas Group). Između 2008. i 2016. godine je nastavio da radi u TEB NV Netherlands kao šef ALM - obveznice. Gdin Ozarslan se pridružio TEB A.D. novembra 2016. godine na poziciji zamenika generalnog direktora - obveznice i ALM.


Dren Krypa

Dren Krypa

Zamenik upravnog direktora Rođen 1976. godine u Prištini, Kosovo. Dren Krypa je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini i stekao je diplomu postdiplomskim studija poslovne administracije na Univerzitetu u Šefildu. Započeo je svoju bankarsku karijeru u ProCredit banci Kosova 2001. godine. Bio je službenik za zajmove, koordinator kredita u filijali, regionalni menadžer za kredite, zamenik menadžera filijale, menadžer filijale i šef odeljenja za male biznise do jula 2014. godine. Pridružio se Ekonomskoj banci na Kosovu u svojstvu zamenika šefa izvršnog službenika od avgusta 2014. do novembra 2016. godine. Gdin Krypa se pridružio TEB A.D. novembra 2016. godine i bio je imenovan za zamenika generalnog direktora - SME bankarstvo.© TEB ShA