TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Usklađenost

Pravna usaglašenost

Naš stav je da bi bankarstvo trebalo graditi na poverednju, kredibilitetu i stabilnosti.

Iz tog razloga uvek stremimo da pratimo u korak sa najboljim globalno priznatim praksama i standardima koji se tiču prevencije pranja novca, finansiranja terorizma i korupcije. Kao TEB Sh.A, mi smo posvećeni kontinuiranom radu u skladu sa relevantnim (međunarodnim) zakonima, propisima i standardima, uključujući principe ‘‘Upoznaj svoga klijenta’‘.

Glavna dokumentacija o poštovanju pravila:


© TEB ShA