TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Osiguranje imovine/kuce

OSIGURANJE IMOVINE ILI KUĆE!
• OSIGURAJTE ZGRADU, STAN, KUĆU I OPREMU U DOMAĆINSTVU

Kuća je posebno mesto puno vama dragih osoba i vrednih stvari. Te vama drage osobe i stvari koje imate u svom domu su nezamenljivi. Zamislite da bi se nešto moglo desiti što bi uništilo ili oštetilo ono što je za vas ceo svet. Pomislite da bi neko mogao da vam ukrade snove na čijem ste ostvarenju radili zajedno sa porodicom i prijateljima.

Sa paketima osiguranja koje vam nude TEB Sh.A. i SIGMA Bečka interalbanska osiguravajuća grupacija SH.A. - Filijala na Kosovu, možete da se osigurate od svakodnevnih rizika i da zaštitite svoje životno ulaganje.

Prilikom osiguranja svoje imovine kod TEB Sh.A. i SIGMA, dobijate pakete kojima nema premca na tržištu, a koji pokrivaju svakodnevne rizike koji prete vašoj imovini. Kupite polisu osiguranja i dobićete sledeće pakete:

1. Osiguranje od požara i dodatnih rizika:
Osiguranje od požara i dodatnih rizika pomaže vam da zaštitite svoju kuću odnosno imovinu od osnovnih rizika, kao što su: požar, eksplozija, udar groma. pad aviona ili avionskih delova, kao i od dodatnih rizika: zemljotresa, poplava i drugih sličnih rizika, koji bi mogli da oštete vašu kuću odnosno imovinu koje ste sticali velikim sredstvima

2. Osiguranje od krađe
Osiguranje od krađe pomaže vam da obezbedite stan, kuču ili drugu imovinu od posledica krađe ili oštećenja nastalih usled krađe predmeta koji su se nalazili u vašem stanu ili kući.
Krađa može da naruši spokoj koji ste stvorili za svoju porodicu i svoj dom.

U slučaju osiguranja putem paketa TEB Sh.A. i SIGMA Bečke interalbanske osiguravajuće grupacije SH.A. - Filijala na Kosovu, dobijate odštetu po osnovu:

• Vrednosti ukradenih objekata odnosno stvari shodno izjavi koju ste dali

• Štete koja može u toku krađe biti naneta na osiguranom objektu ili osiguranim stvarima.


© TEB ShA