TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Platni nalozi

Vi upravljate svojim poslovnim, dok uplate brinu o sebi

Bilo da je reč o upisu u fitnes klub, plaćanju zakupnine ili štednji za našu decu, za sve naše uplate neophodni su mesečni transferi. Svakako da se možete odlučiti na to da svakog meseca provedete jedno popodne ili veče u realizaciji redovnih uplata. Ali da li stvarno želite da provodite vreme na taj način ? Zbog toga je TEB Banka uvela uslugu trajnog platnog naloga.

Trajni platni nalog je besplatna usluga koju možete da aktivirate preko elektronskog bankarstva, TebMobila ili u svojoj lokalnoj filijali.

To vam omogućava automatsko plaćanje redovnih mesečnih faktura na utvrđeni datum. Trajni platni nalog možete da izdate na određeni period u trajanju do 5 godina. Ova usluga će vam uštedeti puno vremena i osiguraće blagovremenu realizaciju vaših uplata. Ako se dogodi da trenutno nemate dovoljno sredstava, trajni platni nalog će primeniti uslugu dozvoljenog prekoračenja da bi se obezbedila realizacija uplate.


© TEB ShA