TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Oročeni ulozi

Oročeni ulozi-ostavi vremenu da poveća vas novac

Oročeni ulozi donose vam najveću zaradu time što stvaraju vrlo povoljan fiksni prihod tokom celokupnog trajanja oročenja. Dogovorena kamatna stopa ne podleže promenama na tržištu. To je odlučeno.

Sa oročenim ulogom u TEB Banci uvek ćete tačno znati koliko će vam doneti vaša štednja. Ostvarena vrlo povoljna kamata pripisuje se na vaš račun na kraju.

Nudimo razne vremenske rokove, a valuta u kojoj možete deponovati sredstva je evro.

Na kraju, možete da podesite niz opcija. Možda budete hteli da automatski nastavite sa novim oročenjem glavnice a da kamatu pripišete na vaš tekući račun. Alternativno, glavnica i kamata mogu da se prenesu na neki od vaših računa, bilo na tekući ili na štedni račun u TEB Banci. Ako želite da povećate povoljne kamatne stope koje se nude za oročenje onda glavnica treba da ostane na računu u dogovorenom trajanju. Ako podignete sredstva pre dospeća biće primenjeni drugi uslovi i rokovi.

Za više informacija o prednostima oročenja, posetite svoju lokalnu filijalu, pošaljite elektronsko pismo na info@teb-kos.com, ili pozovite Centar za pozive na 038/230-000.

 


© TEB ShA