TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Potrošački kredit

Kredit za klijentima- To čini svoje snove realnost

Nije uvek lako da se potrebe usklade sa finansijskim izvorima koji su nam dostupni.

Razlog zbog kojeg je TEB Banka uvela kredit za potrošače je da vam pomogne da ostvarite ona najbitnija ulaganja i kupovinu kao što su renoviranje kuće, odmor, pripreme za venčanje, nameštaj, omiljeni tehnološki proizvodi i drugo.

Kad postignemo dogovor sa vama o potrošačkom kreditu, tad se određuje kamatna stopa za celokupan period trajanja kredita. To znači da tačno znate na čemu ste. A mi smo uključili neke funkcije i opcije koje vam pomažu da upravljate otplatom svog kredita.

To obuhvata strukturu otplate za:

 • Jednake rate
 • Fleksibilne rate - smanjene rate
 • Rastuće rate
 • Poček (grejs period) – za posebne klijente sa posebnim potrebama


U isto vreme, TEB Banka je jedina banka u kojoj možete da izvršite dodatnu otplatu svog kredita bez penala za skraćeno trajanje kredita.

Potrebna dokumenta za zahtev za potrošački kredit:

 • Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).
 • Ugovor o radu i drugi dokumenti koji dokazuju dodatna lična i porodična primanja (kao npr. po osnovu penzije, stanarine, honorara, itd).
 • Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje adresu klijenta (ne stariji od 6 meseci).
 • Izvod iz banke koji dokazuje redovna primanja od plate (ako prima prihode preko druge banke).
 • Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) kreditnog sadužnika ili žiranta (ako to zatraži Banka).
 • Ugovor o zaposlenju i drugi dokumenti o prihodima kreditnog sadužnika ili žiranta.
 • Izvod iz banke kreditnog sadužnika ili žiranta koji dokazuje redovna primanja od plate (ako prima prihode preko druge banke).


Popričajte o svojim potrebama u svojoj lokalnoj filijali ili našem Centru za pozive na 038/230-000, ili nam pošaljite elektronsko pismo na info@teb-kos.com.

 


© TEB ShA