TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Dozvoljeno prekoračenje

Put sa brojnim mogućnostima!

Svi znamo da nepredviđeni troškovi uvek padaju u pogrešno vreme.

TEB Banka nudi potrošačima uslugu dozvoljenog prekoračenja na tekućem računu u svrhu podmirenja kratkoročnih finansijskih zahteva.

Kako to funkcioniše: Dozvoljeno prekoračenje sa dospećem do 120 meseci. Kamata se pripisuje samo na iskorišćen iznos. Iznos kamate za iskorišćen iznos se povlači.

To možete da iskoristite za podizanje gotovine, plaćanje, trajne naloge i bankarske transfere. Zatim, novac možete da podignete svojom debitnom karticom u TEB Banci na bankomatima na Kosovu i u inostranstvu.

Možete vrlo lako da pratite svoje dozvoljeno prekoračenje. Svoje stanje možete da proverite pomoću usluge TebMobile 24/7 na svom telefonu.

Ko može da se prijavi za dozvoljeno prekoračenje?

Svi koji primaju platu u državnim institucijama, javnim preduzećima, privatnom sektoru kao i klijenti sa prihodima od izdavanja pod zakup.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?

• Da ste da stanovnik Republike Kosovo
• Da primate platu preko TEB Banke.

Potrebna dokumenta uz zahtev:

 Važeća identifikaciona isprava (Lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
 Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)
 Važeći ugovor o radu

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, Fejsbuk /mesendžer (TEB A.D.), Instagram (TEB.sha), Web (www.teb-kos.com)

 


© TEB ShA