TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Dozvoljeno prekoračenje

TEB prekoračenje - Za kad vam treba malo ekstra

Svi znamo da nepredviđeni troškovi uvek padaju u pogrešno vreme.

Mi u TEB potrošačima sada nudimo uslugu dozvoljenog prekoračenja na vašem tekućem računu u svrhu podmirenja vaših kratkoročnih finansijskih potreba.

Kako to funkcioniše:  dogovaramo se s vama o usluzi dozvoljenog prekoračenja na period do jedne godine, a na kraju tog perioda usluga može da se produži automatski. Kamata se obračunava na iznos koji ste iskoristili a ne na pun iznos dozvoljenog prekoračenja. Ona se skida sa vašeg tekućeg računa na kraju svakog meseca.

Uslugu dozvoljenog prekoračenja možete da koristite za podizanje, plaćanje i trajne naloge za plaćanje. Zatim, novac možete da podignete svojom Visa debitnom karticom u TEB Banci na bankomatima na Kosovu i u inostranstvu.

Praćenje vašeg dozvoljenog prekoračenja je lako. Možete da proverite stanje na računu putem elektronskog bankarstva, 24 sati dnevno, 7 dana u nedelji, TebMobile ili aktiviranjem bankarstva putem SMS preko mobilnog telefona.

Za više informacija obratite se svojoj lokalnoj filijali, pošaljite elektronsko pismo na info@teb-kos.com, ili zovite Centar za pozive na 038/230-000.


© TEB ShA