TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kredit za kuću

Direktno u kući sa TEB stambeni kredit

Za vas kao pojedinca, kupovina ili gradnja kuće je jedna od najvećih finansijskih odluka koju ćete doneti u životu. Za ostvarenje vašeg sna, odluka o tome kako da ga finansirate skoro je jednako važna kao i odluka koju kuću ili gde da kupite ili izgradite.

To je bio razlog da TEB Banka uvede hipotekarni kredit za zadovoljenje vaših potreba za stambenim rešenjem i vaše finansijske situacije.

Hipotekarni kredit ima maksimalni rok otplate od 180 meseci ali sa planom fleksibilnosti za sve potrošače klijente TEB Banke.

Fleksibilnost u otplati obuhvata:

 • Jednake rate
 •  
 • Fleksibilne rate
 • Smanjene rate
 • Rastuće rate
 • Poček (grejs period) – za posebne klijente sa posebnim potrebama

Iako ste na početku odabrali plan otplate, na raspolaganju su vam opcije tokom celokupnog perioda otplate kredita. Samo u TEB Banci možete u svakom trenutku da platite viši iznos bez penala i bez restrukturiranja preostalog iznosa.

Potrebna dokumenta za zahtev za hipotekarni kredit:

 • Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).
 • Ugovor o radu i drugi dokumenti koji dokazuju dodatna lična i porodična primanja (kao npr. po osnovu penzije, stanarine, honorara, itd.).
 • Izvod iz banke koji dokazuje redovna primanja od plate (ako prima prihode preko druge banke).
 • Dokumenta o nepokretnosti pod hipotekom (posedovni list i kopija plana).
 • Overeni predugovor o kupoprodaji imovine.
 • Kopija lične karte kreditnog sadužnika ili žiranta.
 • Ugovor o zaposlenju i drugi dokumenti o prihodima kreditnog sadužnika ili žiranta.
 • Izvod iz banke kreditnog sadužnika ili žiranta koji dokazuje redovna primanja od plate (ako prima prihode preko druge banke).


Ako želite da razgovarate o svojoj potrebi za podizanjem hipoteke, posetite svoju lokalnu filijalu, pošaljite nam elektronsko pismo na info@teb-kos.com, ili pozovite Centar za pozive na broj 038/230-000.

 


© TEB ShA