TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


TEB Banka nudi najsavremenije bankomate na našem tržištu.

Da bi omogućila pristup tekućim računima i kartici Starcard 24 sati dnevno 7 dana u nedelji, TEB Banka je uložila u proširenje mreže sa 81 bankomata.
Možete da podižete ili deponujete novac na celom Kosovu, brzo i sigurno, bez čekanja u redu u filijali.

Bankomati TEB Banke bude razne usluge, kao što su:

 • podizanje novca

 • podizanje novca u kovanicama

 • deponovanje para

 • transferi

 • plaćanje dugova karticom Starcard

 • provera stanja na računu

 • zamena PIN broja za karticu

 • sigurnost bankomata

  Na našim bankomatima usluge nudimo još i vlasnicima kartica drugih banaka, ako su te kartice izdate kao VISA, VISA Electron, PLUS i MasterCard, Maestro, Cirrus.
  Kliknite ovde da vidite lokacije bankomata TEB Banke.

  Podizanje novca:
  Na bankomatima TEB Banke možete da podižete novčanice u apoenima od 10, 20, 50 i 100 evra.
  Prvi put na Kosovu, sad možete da podižete i metalni novac u apoenima od 0.01, 0.05, 0.20 evracenti ,i 1 evra.00 Podizanje debitnom karticom TEB Banke je besplatno, dok se na podizanje novca karticom Starcard plaća naknada shodno važećem cenovniku (objavljen na internet stranici TEB Banke, www.teb-kos.com).

  Deponovanje para:
  TEB Banka ima bankomate na kojima možete da deponujete pare.

 • Deponovanje može da vrši novčanicama u apoenima od 5, 10, 20, 50 i 100 evra

 • Maksimalno deponovanje je 40 novčanica odjednom, limit po jednoj transakciji je 2.000 evra, dok je
  dnevni limit do 5.000 evra.
  Ne prihvataju se novčanice koje su izgužvane, povučene iz opticaja i nažvrljane.

  Transferi
  Možete da obavljate razne transfere na bankomatima TEB Banke, kao što su:

 • transferi unutar banke (TEB)

 • brzi transferi unutar banke

 • brzi transferi u domaćim bankama

  Kod brzih transfera, morate da imate unapred registrovanog primaoca. Registracija primaoca vrši se unapred u filijali ili putem elektronskog bankarstva.


  Plaćanje dugova karticom Starcard:
  Možete da platite svoje ili tuđe dugove sa svoje kartice Starcard na dva načina: transfer sa tekućeg računa ili putem deponovanja novca (na bankomatima koji omogućavaju deponovanje).

  Način plaćanja putem deponovanja novca:

 • ako uplatite minimalnu uplatu duga sa kartice Starcard, bankomat ne vraća kusur u metalnom novcu, već se kusur pripisuje na račun.

 • • ako vršite uplatu na ime ukupnog duga sa kartice Starcard, bankomat vraća kusur u metalnom novcu u iznosu od 1 do 9,99 evra.

  Provera stanja na računu
  Na bankomatima TEB Banke možete da vidite stanje na tekućem računu i stanje na svojoj kartici Starcard, a možete i da odštampate izvod stanja.
  Zamena PIN broja za karticu:

  Na bankomatima TEB Banke možete da zamenite PIN broj na debitnoj i Starcard kartici, tako što otkucate stari PIN a zatim ga zamenite novim brojem PIN.
  Sigurnost bankomata:

  Bankomati TEB Banke pružaju visoku sigurnost u obavljanju usluga.
  Bankomati poseduju opremu koja sprečava uzimanje podataka sa kartice, i oni su pod nadzorom sigurnosnih kamera 24 sati dnevno 7 dana u nedelji.

   


 • © TEB ShA