TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Novčani transferi

Iskoristite infrastrukture koje se brzo razvija,za vašeg transfere

Kad šaljete novac, želite da budete sigurni da će vaše pare da stignu brzo i sigurno. To je bio razlog da TEB Banka ponudi čitav niz različitih mogućnosti kojima se obezbeđuje efikasan postupak u transferu vašeg novca.

Možete da odaberete jedan od postupka za transfer novca:

Transfer između filijala
Prenos sredstava primaocu koji ima račun u TEB Banci. Vaš novac biće prenet preko interneta čim izdate nalog. Zatim, ovu uslugu možete da koristite 24 sati dnevno 7 dana u nedelji preko elektronskog bankarstva i TebMobila.

Novčani transfer u zemlji
Prenos sredstava nosiocima računa u drugim bankama na Kosovu. Postoje dve opcije za transfer u zavisnosti od hitnosti. Usluga je dostupna preko vašeg elektronskog bankarstva i TebMobila. Da biste saznali više, preuzmite informacije ovde.

Međunarodni transferi
Za transfere u druge zemlje. Za više detalja o međunarodnim transferima, molimo preuzmite informacije ovde.

Neophodni kodovi:
Swift kod TEB Sh.A. Banke je: TEBKXKPR

Za više informacija, posetite najbližu filijalu TEB Banke, pošaljite nam elektronsko pismo na info@teb-kos.com, ili pozovite naš Centar za pozive na 038/230000.


© TEB ShA