TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Pauziranje kredita

Pauzirajte mesečne rate kredita

Ukoliko imate aktivni kredit, a trenutno se suočavate sa teškim finansijskim periodom sa neočekivanim troškovima, banka TEB A.D. vam nudi korisno i odgovarajuće rešenje kako biste olakšali svoj protok novca.

Uz pomoć naše usluge “Pauziraj svoj kredit”, jednom godišnje možete da odložite rok za plaćanje rata do dva meseca. Ova usluga je dostupna samo za klijente koji su redovni u otplaćivanju kredita.

Klijenti koji su iskoristili mogućnost “Pauziraj svoj kredit“ tokom godine*, ne mogu da iskoriste ovu mogućnost dva puta tokom iste godine. Godina počinje od početnog datuma puštanja kredita i traje 12 meseci.

Kamatna stopa navedena u ugovoru o kreditu između klijenta i banke ostaje ista tokom čitavog roka dospeća kredita i nakon primene “pauziranja kredita”.

Odlaganje mesečnih otplata kredita zavisi od izbora klijenta, tako da su opcije prikazane kao što sledi:

1. U slučaju da se vrši pauziranje kredita na mesec dana, korisniku kredita će se omogućiti da ceo jedan mesec ne plaća glavnicu i kamatu, s tim da je narednog meseca korisnik kredita u obavezi da plati kamatu za prethodni i za tekući mesec, i tom prilikom rok otplate ovog kredita produžuje se za još dva meseca.

2. U slučaju da se vrši pauziranje kredita na dva meseca, korisniku kredita će se omogućiti da puna dva meseca ne plaća glavnicu i kamatu, s tim da je trećeg meseca korisnik kredita u obavezi da plati kamatu za prethodne i za tekući mesec, i tom prilikom rok otplate ovog kredita produžuje se za još tri meseca.

Ukoliko mislite da treba da pauzirate svoj kredit, molimo vas da posetite svoju najbližu filijalu da biste dobili više informacija o usluzi “Pauziraj svoj kredit“.


© TEB ShA