TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Akreditiv

Akreditiv

Međunarodno poslovanje otvara mnoge prilike za Vaše preduzeće, ali u isto vreme može biti izazov. Trebalo bi da znate i razumete uslove transakcije i kako da zaštitite svoje finansijske interese. TEB ima višegodišnje i široko iskustvo na međunarodnom tržištu - kao deo IFC programa - Međunarodne finansijske saradnje, član Svetske bankarske grupe i ima široku mrežu korespondentskih banaka širom sveta.

Naš asortiman proizvoda i usluga za podršku međunarodnoj trgovini kojom se bavite je obiman i svi su ponuđeni po veoma razumnim i fleksibilnim uslovima.

  • TEB nudi pun asortiman načina plaćanja za olakšavanje međunarodne trgovine
  • Akreditiv za uvoz
  • Akreditiv za izvoz
  • Akreditiv za ‘’stanje pripravnosti’’

U procesu dokumentarnog kredita banka upravlja samo dokumentima, ali ne i robom, uslugama ili učinkom kojih se dokument možda tiče. Plaćanje se vrši samo za dokumentaciju koja je u skladu sa uslovima akreditiva.

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate lokalnu filijalu ili nam pošaljete i-mejl na info@teb-kos.com.

 


© TEB ShA