TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Garantno pismo

Jačanje partnerstava u zemlji i inostranstvu

Kada uzmete u obzir ulaženje u novi poslovni odnos sa domaćim ili stranim partnerima, TEB je više nego spreman da razgovara o koristima i prednostima garantnog pisma.

Garantna pisma koje izdaje TEB se zasnivaju na dugoj tradiciji i stručnosti naših partnerskih kompanija, TEB i BNP Paribas.

Garantno pismo može biti iskorišćeno za domaće i strane ugovore jer Vam TEB pruža sledeće vrste istih:

  • Tenderska garancija
  • Garancija učinka
  • Garancija avansnog plaćanja
  • Garancija isplate
  • Ostale garancije

Garancije koje izdaje TEB su garancije ‘’na zahtev’’ i plaćaju se nakon prvog zahteva. Sve plaćanja koja su obavljena pod garancijom TEB-a bi trebalo obraditi kroz TEB, te naglasiti adekvatan referentni broj.

 


© TEB ShA