TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kredit spot

Finansirajte svoje ugovore putem Spot kredita

Specifični ugovori zahtevaju specifična sredstva finansiranja koja će vam pomoći da upravljate novcem svoje kompanije i da ostvarite maksimum profita.

TEB Banka je uvela poseban izvor radnog kapitala, stvoren naročito za kompanije koje rade sa kratkoročnim ugovorima - to je Spot KREDIT TEB Banke. Ovaj kredit vam omogućava da iskoristite sredstva za nabavku robe ili usluga, dok se otplata glavnice i kamate vrši jednokratnom isplatom na dan dospeća. Najduže trajanje za ovu vrstu kredita je 6 meseci. Kamata se obračunava na dnevnom nivou na neotplaćeni iznos. SPOT kredit nudi posebne pogodnosti jer nema potrebe da se glavnica ili kamata plaćaju u toku kredita, jer se otplata vrši tek kad se neki konkretan ugovor završi i kad vam ga kupac ili dobavljač isplate. Ako želite da saznate više o Spot kreditu TEB Banke, možete da posetite neku od naših filijala i popričate o svojim potrebama sa službenikom Banke.


© TEB ShA