TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kredit revolving

Revolving kredit - kreditna linija kod koje plaćate kamatu svaka 3 meseca

Neke kratkoročne investicije u toku godine zahtevaju posebne alate za finansiranje koji su fleksibilniji od drugih oblika kreditiranja.

Da biste na najbolji način podmirili svoje finansijske probleme uz veću fleksibilnost, TEB Banka nudi kreditnu liniju sa jedinstvenim karakteristikama - revolving kredit.
Uz revolving kredit, možete da podižete novac delom ili u potpunosti do odobrenog limita i da ga koristite do dospeća kreditne linije.
Kamata se obračunava na neotplaćeni iznos na dnevnoj osnovi, ali se plaća tek svaka tri meseca. što je mogućnost koja ostavlja više novca vašoj firmi za nova ulaganja. Najduže trajanje revolving kredita je 12 meseci - procena prometa i tekuće poslovne situacije koriste se za produženje roka.

Ako želite da saznate više o revolving kreditu TEB Banke, možete da posetite neku od naših filijala i popričate o svojim potrebama sa službenikom Banke.


© TEB ShA