TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kreditna kartica za žene preduzetnice

Kreditna kartica za žene preduzetnice je kartica prilagođena i osmišljena da zadovolji potrebe žena preduzetnica koje već imaju svoje preduzeće i onih žena koje tek nameravaju da osnuju svoju firmu. Kartica ima za cilj da proširi izvore sredstava na raspolaganju za ovu posebnu grupu.

Kartica se koristi samo za upotrebu na terminalima POS i bankomatima (ATM) TEB banke.
Važna pogodnost koju kartica pruža ženama preduzetnicama jeste mogućnost da zadovolje svoje poslovne potrebe u vidu kupovine na rate bez kamate.
Ako ste žena preduzetnica ili ako planirate da osnujete sopstvenu firmu, posetite našu najbližu filijalu i pribavite sebi „kreditnu karticu za žene preduzetnice“


© TEB ShA