TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Za firme Starcard

Poslovna kartica

Poslovna StarCard kartica je kartica koja se često upotrebljava i koja se može koristiti za pokrivanje dnevnih operativnih troškova i kupovina robe i usluga za Vašu kompaniju.

Poslovna StarCard kartica je poslovna kreditna kartica koja ima licencu Visa-e i namenjena je za pokrivanje poslovnih troškova. Sadrži brojne karakteristike koje odgovaraju različitim poslovnim potrebama. Vlasnici kartica mogu da se oslone na fleksibilnost jer se nabavke mogu platiti ili jednom transakcijom ili u ratama (do 24 rate u zavisnosti od trgovca) sa 0% naknade.
Poslovna StarCard kartica može da se koristi u zemlji i inostranstvu u svakoj mreži prodajnih tačaka. Međutim,  kada se koristi samo unutar TEB mreže prodajnih tačaka na Kosovu, ostvaruje bonus na kupovine koji se akumulira i koji se može iskoristiti za dalju kupovinu prema pogodnosti klijenta.
Kartica takođe pruža fleksibilnost u raspodeli limita jer može biti raspodeljena na različite aktere unutar kompanije poput: deoničara, menadžera, supervizora i zaposlenih. Praćenje transakcija može biti obavljeno preko stanja na računu koji se isporučuje putem elektronske pošte ili kome se može pristupiti kroz e-banking za preduzeća.
Pored toga što je StarCard namenjena pre svega za kupovinu i plaćanje, TEB olakšava predodređeno dnevno podizanje novca sa bilo kog našeg bankomata širom Kosova i bankomata širom sveta koji primaju VISA kartice.
Ukoliko želite da saznate više o poslovnoj kreditnoj StarCard kartici TEB-a, pozivamo Vas da posetite jednu od naših filijala i razgovarate o svojim potrebama sa službenikom za portfolio.
Ovo je međunarodna kartica koju je odobrila VISA i koja se može koristiti za plaćanje u inostranstvu, rezervacije, nabavke preko interneta itd.
Limit kartice može biti raspodeljen na nekoliko vlasnika platnih kartica, i to: akcionare, menadžere i zaposlene, u zavisnosti od ovlašćenja koja odobri vlasnik kartice.
Sve transakcije poslovne StarCard kartice se mogu biti lako pratiti kroz jedan izvod.
Ukoliko želite da saznate više o poslovnoj kreditnoj StarCard kartici TEB-a, pozivamo Vas da posetite jednu od naših filijala i razgovarate o svojim potrebama sa službenikom za portfolio.


© TEB ShA