TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Tržišne finansije

Garantno pismo

Kada uzmete u obzir ulaženje u novi poslovni odnos sa domaćim ili stranim partnerima, TEB je više nego spreman da razgovara o koristima i prednostima garantnog pisma.

Više

Akreditiv

Međunarodno poslovanje otvara mnoge prilike za Vaše preduzeće, ali u isto vreme može biti izazov. Trebalo bi da znate i razumete uslove transakcije i kako da zaštitite svoje finansijske interese. TEB ima višegodišnje i široko iskustvo na međunarodnom tržištu - kao deo IFC programa - Međunarodne finansijske saradnje, član Svetske bankarske grupe i ima široku mrežu korespondentskih banaka širom sveta.

Više

Dokumentarna naplata - inkaso

Podignite nivo poverenja iskoristite fleksibilnost dokumentarne naplate.

Više

© TEB ShA