TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


21/11/2018

TEB Banka i EBRD predstavili dostignuća Programa poslovnih žena

TEB Banka i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) organizovali su Aktivnost poslovnih žena u Prištini.
Svrha ove organizacije bila je da predstavi uspehe Programa poslovnih žena koji su realizovali EBRD i TEB Banka u periodu od 2015-2018. godine.
Aktivnost je označila promociju preduzetništva žena, odnosno šire gledano, učešća žena u poslovanju, pomažući malim i srednjim preduzećima (MSP) koje vode žene da steknu pristup finansijama, znanju i nefinansijskim uslugama za razvoj preduzeća, da bi se na taj način pokazalo da onda kad se razreše neuspesi, prepreke uklone i preduzećima kojima upravljaju žene daju jednake prilike, ona mogu da ostvare rezultate u smislu ekonomskog uspeha i razvoja, otvaranja novih radnih mesta i niza drugih pogodnosti po društvo.

Besian Demiri, menadžer za MSP u TEB Banci, govorio je o važnosti programa u sklopu TEB Banke i saradnji sa EBRD.
“Ovaj događaj za mene predstavlja jačanje svesti o potencijalu preduzetničkih inicijativa, napredak u institucionalnom pristupu i veću sinergiju između institucija koje povećavaju mogućnosti za mobilisanje i uticaj”, kazao je.
“Od kada smo uvrstili preduzetništvo u našu strategiju za MSP (mala i srednja preduzeća) i pokrenuli “Program za žensko preduzetništvo” kao program koji se bavi ženskim preduzetništvom, Banka se u većoj meri fokusirala na preduzetništvo i napore da ga promoviše što je više moguće”, rekao je Demiri.
Na panelu su učestvovali još i Biljana Šćekić, regionalna predsednica EBRD-ovog Saveta za poslovanje, i Nil Tejlor, šef Kancelarije EBRD na Kosovu.

Deo aktivnosti bila je svečanost dodele nagrada najuspešnijim preduzetnicama i saradnicima koji su doprineli osnaživanju preduzetnica, kao i izložba preduzeća sa Kosova kojima rukovode žene.
Počev od 2015. godine, TEB Banka i EBRD organizovali su seminare i obuke u raznim gradovima Kosova, kao aktivnosti u sklopu nefinansijskih usluga koje pruža TEB Banka A.D. preko svog “Progama za žensko preduzetništvo”.
„Program za žensko preduzetništvo” je jedinstveni proizvod koji pruža TEB Banka A.D. za ekonomsko osnaživanje žena.
TEB Banka za svet u pokretu


© TEB ShA