TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


06/09/2019

O daaaaa… uz TebMobile Business

Mnoge uplate sa kojima ste zakasnili ili na njih zabotavili sada možete da ostvarite pomoću aplikacije TebMobile Biznis.
Postojeća platforma E-bankarstvo TEB Banke za poslovne klijente sada će imati i verziju za mobilne telefone (‘mobilno bankarstvo’) za korisnike iOS i Android.

Funkcije koje su deo TebMobile za poslovne klijente su:

  • Računi: Praćenje salda i transakcija sa računa.
  • Kreditne kartice: Praćenje kreditnih kartica kroz pojedinosti o limitu, pregledu stanja, transakcija od poslednjeg pregleda, kao i opcije za plaćanje duga kreditnom karticom.
  • Plaćanja: mogućnost za institucionalne isplate kao što su: Poreska plaćanja, carinska plaćanja, plaćanje za električnu struju, itd.
  • Transferi: Opcije za realizaciju transfera unutar banke, nacionalne i međunarodne transfere.
  • Odobrenja: Kompanije koje imaju različite nivoe odobrenja u elektronskom bankarstvu za preduzeća, korisnici koji imaju neki nivo odobrenja mogu da i ovde dobiju odobrenje za transfere i datoteke za platne spiskove.


Sve ove opcije već postoje u elektronskom bankarstvu za poslovne klijente TEB Banke i funkcije su im iste, samo što sada pristup i korišćenje mogu da se obavljaju preko mobilnog telefona kao šireg kanala za korišćenje.

Kad je reč o pristupu ovoj aplikaciji, koristiće se iste verodajnice koje klijenti koriste u elektronskom bankarstvu za poslovne klijente (ID korisnika i lozinka), a drugi faktor bezbednosti u TebMobile za poslovne klijente je Pametni ključ (‘Smart Key’) sa istim opcijama kao TebMobile za fizička lica: statična lozinka, otisci prstiju, crtanje putanje.

Za korišćenje ove aplikacije, klijenti koji već imaju proizvod za elektronsko bankarstvo za preduzeća, moći će da je koriste tako što će je preuzeti sa ‘App Store/Play Store’. Klijenti koji ne koriste elektronsko bankarstvo za poslovne klijente, prvo treba da podnesu zahtev u postojećoj proceduri, a kad ga dobiju mogu da ga preuzmu sa ‘App Store/Play Store’ jer su za njegovo korišćenje potrebne iste verodajnice kao za elektronsko bankarstvo za poslovne klijente.

Preuzmi sa AppStore

Preuzmi sa Play Store

Za više informacija, pozivamo poslovne klijente da posete najbližu filijalu TEB Banke, da nam pošalju elektronsko pismo na info@teb-kos.com, ili da nam se obrate preko Centra za pozive na 038/230000.

 

TEB Banka za svet u pokretu..

 


© TEB ShA