TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


28/10/2020

Krediti za građane do 3.000 evra, počev od 33.13 evra mesečno.
Godišnja kamatna stopa: 5.88%,
Administrativni troškovi: 0.50%,
Maksimalno dospeće: 120 meseci
Efektivna kamatna stopa: 6.16%.
Osigurajte kredit i dobićete povlašćene uslove.

Ko može da podnese zahtev za kredit?

Svi koji primaju platu u državnim institucijama, javnim preduzećima, privatnom sektoru kao i klijenti sa prihodima od izdavanja pod zakup.

- Za one koji primaju platu od državnih institucija i javnih preduzeća, maksimalni rok dospeća do 120 meseci.

- Za one koji primaju platu u privatnom sektoru i klijente sa prihodima od zakupa maksimalni rok dospeća do 84 meseci.


Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?

- Da ste da stanovnik Republike Kosovo.
- Da primate zaradu preko Banke TEB ili da podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.

Potrebna dokumenta uz zahtev:

- Važeća identifikaciona isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
- Važeći ugovor o radu
- Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:

- Dokaz o dodatnim porodičnim primanjimaë
- Sadužnik
- Žirant
- Lična karta
- Ugovor o radu
- Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
- Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)

Primer: Sredstva od banke 3.000 evra, Godišnja kamatna stopa: 5.88%, Administrativni troškovi: 0.50%, Rok dospeća do: 120 meseci.
Ukupni iznos koji klijent mora da otplati do isteka ugovorenog roka je 3.975,61 Euro.

*Ponuda sa dospećem do 120 meseci važi samo za klijente koji primaju zarade u državnim institucijama i javnim preduzećima.

Ponuda važi do 31.12.2020. godine.

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000 /Web (www.teb-kos.com) ili posetite neku od filijala Banke TEB

TEB Banka za svet u pokretu!


© TEB ShA