TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


27/04/2020

Prijavljivanje preko interneta za odlaganje otplate kredita
Poštovani klijenti,
Posle odluke Centralne banke Kosova (CBK) u dogovoru sa Udruženjem banaka Kosova, donete zbog situacije u zemlji stvorene usled pandemije virusa Covid 19, Banka TEB A.D. obaveštava fizička lica korisnike kredita koji nisu u stanju da otplaćuju rate kredita da mogu da se prijave za odlaganje isplate svojih rata počev od 13. marta 2020. zaključno do 30. aprila 2020. godine.
Banka TEB A.D. nudi vam “Prijavljivanje preko interneta za odlaganje otplate kredita”.
Da biste ostvarili ovu mogućnost, treba da se prijavite preko interneta (preko donjeg linka):

Klijenti fizička lica:

Poslovni klijentit:

U slučaju da Banka odobri vaš zahtev za odlaganje plaćanja rata kredita, treba da odaberete način plaćanja redovne kamate za vreme perioda pauziranja, biranjem samo jedne od ovih opcija:
 
- zaračunata redovna kamata u periodu pauziranja otplate kredita prenosi se u celosti na plaćanje uz samo jednu ratu,
 
- zaračunata redovna kamata u periodu pauziranja otplate kredita deli se na buduće rate pri čemu se, za kredite koji imaju najduži rok dospeća odnosno rok dospeća do decembra 2020. godine, obračunata kamata raspodeljuje do decembra 2020. godine. Za kredite koji imaju rok dospeća kraći od decembra 2020. godine, zaračunata kamata raspodeljuje se do isteka dospeća;

Molimo imajte u vidu da je obavezno popunjavanje svih polja.

Prijavu možete da izvršite i elektronskom poštom (callcenter@teb-kos.com) ili preko Centra za pozive a 038/230 000.

Banka će razmotriti vaš zahtev i obavestiće vas o ishodu elektronskim putem (elektronskim pismom).

Za dodatne informacije, pomoć, tehničke probleme, pitanja i drugo u vezi sa prijavljivanjem preko interneta, obratite se:
•        Službi za klijente preko Centra za pozive na broj: 038 230 000
•        Na elektronsku adresu: callcenter@teb-kos.com

Najčešće postavljena pitanja (NPP) 


TEB Banka za svet u pokretu!

 


© TEB ShA