TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


06/09/2021

Kredit do 5.000 evra

Kredit za građane do 5,000 evra bez hipoteke i sa rokom dospeća do 120 meseci.
Ko može da podnese zahtev za kredit?
Svi koji primaju platu u državnim institucijama, javnim preduzećima, privatnom sektoru kao i klijenti sa prihodima od izdavanja pod zakup.
- Za one koji primaju platu od državnih institucija i javnih preduzeća, maksimalni rok dospeća do 120 meseci.
- Za one koji primaju u privatnom sektoru, maksimalni rok dospeća do 84 meseci.
- Za one koji primaju platu od državnih institucija i javnih preduzeća, odvojeni kredit za građane do 20.000 evra bez sadužnika, žiranta i zaloge.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?
- Da primate zaradu preko Banke TEB ili da podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.

Potrebna dokumenta uz zahtev:
- Važeća identifikaciona isprava (Lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
- Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)
- Važeći ugovor o radu
- Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:
- Dokaz o dodatnim porodičnim primanjima
- Kreditni sadužnik: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Žirant: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
- Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)

Primer ovog kredita:
Iznos       |  Rok dospeća   |  Mesečna rata
5,000 evra       120 meseci         56 evra
5,000 evra       84 meseci           73 evra

Ponuda važi do 31.12.2021. godine

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, Fejsbuk /mesendžer (TEB A.D.), Instagram (TEB A.D), Web (www.teb-kos.com)


© TEB ShA