TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


05/08/2022

Krediti za građane do 10.000 evra pojedinačno!

Krediti za građane do 10.000 evra bez hipoteke i sa rokom dospeća do 84 meseci.
Ko može da podnese zahtev za kredit?
- Za sve koji primaju platu u državnim institucijama, javnim preduzećima
- Za sve koji primaju platu u privatnom sektoru sa prihodima ≥ 400 evra
- Za one koji primaju platu u državnim institucijama i javnim preduzećima maksimalni rok dospeća je 84 meseci.
- Za one koji primaju platu u državnim institucijama i javnim preduzećima maksimalni rok dospeća je 84 meseci.


Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?
- Da primate zaradu preko Banke TEB ili da podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.

Potrebna dokumenta uz zahtev:
- Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
- Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)
- Važeći ugovor o radu
- Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:
- Dokaz o dodatnim porodičnim primanjima
- Kreditni sadužnik: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Žirant: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
- Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)

Kampanja traje do 30. septembar 2022. godine.

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, Fejsbuk/mesendžer (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), web stranica (www.teb-kos.com)

TEB Banka za svet u pokretu!


© TEB ShA