TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

TEB i KESCO omogućavaju plaćanje struje preko interneta

TEB dhe KESCO mundësojnë pagesën online të rrymës

Banka TEB A.D. i Kosovska kompanija za snabdevanje električnom energijom (KESCO) prvi put uvode plaćanje struje preko interneta preko platforme za e-trgovinu.

Plaćanje preko interneta za električnu energiju za privatne i poslovne korisnike možete da izvršite preko internet stranice (www.kesco-energy.com) ili preko aplikacije KESCO-a (eKesco).
Aplikacija KESCO-a, eKesco, možete da preuzmete na svoj telefon preko aplikacije “Playstore” (za telefone Android) ili “AppStore” (Iphone). Aplikacija daje informacije o fakturama, neplaćenom dugu, prekidu i ponovnom uspostavljanju snabdevaja, prekide u napajanju zbog radova na mreži i mnoge druge informacije.
Ova mogućnost je dostupna svim nosiocima bankarskih kartica VISA ili Mastercard, koje je izdala TEB Banka ili neka druga domaća ili strana banka.
TEB , Banka za svet u pokretu


© TEB ShA