TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

Ostvarite svoje ciljeve!

Përmbushni qëllimet tuaja!

Krediti za fizička lica do 30.000 €, 120 MESECI DOSPEĆA, BEZ HIPOTEKE

2 Dozvoljeno prekoračenje do limita na zaradu
Odobrenje u toku dana
3 Kreditna kartica do limita na zaradu
Osiguranje kredita
Digitalno bankarstvo 24/7
Kamata po posebnoj stopi

Ko može da podnese zahtev za kredit?

Svi koji primaju platu u državnim institucijama, javnim preduzećima, privatnom sektoru kao i klijenti sa prihodima od izdavanja pod zakup.
- Za one koji primaju platu od državnih institucija i javnih preduzeća, maksimalni rok dospeća do 120 meseci
- Za one koji primaju platu u privatnom sektoru i klijente sa prihodima od zakupa maksimalni rok dospeća do 84 meseci
- Za one koji primaju platu od državnih institucija i javnih preduzeća ili imaju prihode veće od 700 evra, krediti za građane do iznosa od 15.000 evra pojedinačno, bez sadužnika, bez žiranata i bez zaloge.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?

- Da ste da stanovnik Republike Kosovo.
- Da primate zaradu preko Banke TEB ili da podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.
Potrebna dokumenta uz zahtev:
- Važeća identifikaciona isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
- Važeći ugovor o radu
- Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:

- Dokaz o dodatnim porodičnim primanjima
- Sadužnik
- Žirant
- Lična karta
- Ugovor o radu
- Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
- Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)


Ponuda važi do 28.02.2021. godine.

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000 /Web (www.teb-kos.com) ili posetite neku od filijala Banke TEB

TEB Banka za svet u pokretu


© TEB ShA