TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

Za vas koji nam osvetljavate budućnost!

Për ju që ndriçoni të ardhmen!

Expired: 17/03/2020

Krediti za građane do 30.000 evra, bez hipoteke i sa rokom dospeća do 120 meseci.


U čast 7. marta, Dana učitelja, Banka TEB nudi kredite za građane do 30.000 evra bez hipoteke do 120 meseci.

      Godišnja kamatna stopa: 5.28%
      Administrativni troškovi: 0%
      Maksimalni rok dospeća: 120 meseci
      Efektivna kamatna stopa: 5.41%

Ko može da podnese zahtev za kredit?

      - Svi koji primaju platu u javnom sektoru obrazovanja koje rade u državnim i privatnim školama i univerzitetima.

      Za zaposlene u državnim školama ili univerzitetima, maksimalni rok dospeća do 120 meseci.

      Za zaposlene u privatnim školama ili univerzitetima, maksimalni rok dospeća do 84 meseci.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?

      - Da ste stanovnik Republike Kosovo.
      - Da primate zaradu preko Banke TEB ili podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na TEB.

Potrebna dokumenta uz zahtev:

      * Važeća identifikaciona isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
 
      * Račun za komunalne usluge (za električnu energiju, vodu, otpad ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)
 
      * Važeći ugovor o radu
 
      * Izvod iz banke (poslednjih 6 meseci)
 

Primer:

      Sredstva od banke: 30.000 evra
      Godišnja kamatna stopa: 5.28%
      Administrativni troškovi: 0%
      Rok dospeća: 120 meseci


Ukupni iznos koji klijent mora da otplati do isteka ugovorenog roka je 38.690,94 evra


Ponuda važi do 17.03.2020. godine

TEB Banka za svet u pokretu.

 


© TEB ShA