TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

Da li razmišljaš o kupovini stana?

Mos t’ka shku mendja me ble banesë?

Hipotekarni kredit kredit do 180 MESECI DOSPEĆA!

Expired: 31/12/2020

Godišnja kamatna stopa počev od: 4,92%,
Administrativni troškovi: 0,50%
Maksimalni rok dospeća do: 180 meseci,
Efektivna kamatna stopa počev od: 5,11%.

Zahtev za finansiranje?

 Kupovina kuće
 Kupovina stana
 Kupovina objekta

Ko može da podnese zahtev za kredit?

Svi koji primaju platu u državnim institucijama, javnim preduzećima, privatnom sektoru kao i klijenti sa prihodima od izdavanja pod zakup.

Uslovi kredita?

Maksimalni rok otplate kredita je do 180 meseci.
Banka finansira 80% kupovine kuće ili stana.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?

• Da ste stanovnik Republike Kosovo
• Da primate zaradu preko Banke TEB ili da podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.

Potrebna dokumenta uz zahtev:

 Važeća identifikaciona isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
 Važeći ugovor o radu
 Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
 Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)
 Kupoprodajni ugovor i drugi dokumenti o vlasništvu

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:

 Dokaz o dodatnim porodičnim primanjima
 Sadužnika  Žiranta
 Lična karta
 Ugovor o radu
   Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
 Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
 Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)
Primer: Sredstva od banke: 30.000 evra, Godišnja kamatna stopa: 4,92%, Administrativni troškovi: 0,50%, Rok dospeća do: 180 meseci.
Ukupni iznos koji klijent mora da otplati do isteka ugovorenog roka 42.488,85 evra.

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj: 038230000.

Ponuda važi do 31. decembra 2020. godine.

TEB Banka za svet u pokretu


© TEB ShA