TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

Zeleni krediti

Kredia e gjelbër

Zamenite prozore, izvedite fasade, krova ili drugi projekat za bolju termičku efikasnost i uštedu energije i dobijete grant u vrednosti do 20% iznosa kredita.

Socijalna i društvena odgovornost zahteva da čuvamo sredinu u kojoj živimo kroz ulaganje u svoje kuće i stanove koje će da dovede do smanjenja emisija u okolinu, uštede energije i smanjenja mesečnih troškova za energiju u domaćinstvima.
Za ostvarenje ovog cilja Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) kreirala je kreditni program za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) na Kosovu, preko kojeg u saradnji sa TEB Bankom omogućava finansiranje klijenata fizičkih lica individualnim kreditima za ulaganje i renoviranje njihovih kuća i stanova uz primenu kriterijuma koje je utvrdila EBRD, uz podršku u vidu grantova Evropske komisije u iznosu od 15 do 20% od vrednosti kredita za svakog klijenta.

Šta je zeleni kredit i zbog čega je važan?

Zeleni kredit je jedinstveni proizvod na tržištu koji nudi jedino TEB Banka za klijente fizička lica. Podnosioci prijava imaju opciju da sredstva od zelenog kredita koriste za investiranje ili renoviranje u sklopu projekata koje je definisala EBRD a koji imaju za cilj povećanje energerske efikasnosti i uštede:

Koje investicije podržavaju zeleni krediti?

• Izolaciju zidova, krovova i podova,
• Prozore i vrata,
• Kotao na biomasu (pelet),
• Kotao na gas,
• Toplotne (termičke) pumpe,
• Osvetljenje,
• Solarne kolektore za zagrevanje vode,
• Solarne fotonaponske sisteme,
• Balansiranu mehaničku ventilaciju,
• Kotlove i bojlere za čuvanje tople vode

Koristi od investiranja:

Investiranja u kuću ili stan koja dovode do uštede energije, prema kriterijumima EBRD, omogućavaju vam:
       
• Da dobijete grant u iznosu od 15% do 20% od vrednosti kredita,
• Smanjite potrošnju energije pomoću ugradnje tehnologije boljih performansi i efikasne tehnologije,
• Povećate porodični budžet zbog nižih troškova,
• Bolje performanse opreme,
• Udobnije stanovanje,
• Povećanu vrednost nekretnine
U odnosu na životnu sredinu, ostvarujete:
• Očuvanje dragocenih prirodnih resursa,
• Smanjenje emisije agensa zagađenja u okolinu,
• Zdraviju životnu sredinu

Kako možete da se prijavite za zeleni kredit?

Nakon što ste napravili plan investiranja u svoju kuću, pobrinite se da materijal i proizvodi koje ćete da upotrebite budu energetski efikasni i to proverite pristupom selektoru tehnologije klikom na ovaj link, https://ebrdgeff.com/kosovo/al/ i tu ćete naći sve potrebne informacije o koracima koje treba da preduzmete ili traženju sertifikata za kvalitet od prodavca.
Ako zbog nečega niste sigurni, uzmite ponudu od prodavca i posetite najbližu filijalu TEB Banke u kojoj možete da se obavestite i o postupku podnošenja prijave i potrebnoj dokumentaciji.

Kako možete da se prijavite za grant?

Kad obavite investiranje u svoju kuću sredstvima od zelenog kredita, treba da podnesete zahtev za GRANT u filijali u kojoj ste podneli zahtev za kredit, na sledeći način:
- Potpišite zahtev za GRANT (obrazac za GEFF),
- Priložite redovnu fakturu za proizvod koji ste ugradili u svoju kuću ili stan i fiskalni račun ili dokaz o plaćanju putem transfera sredstava apo.

Ko može da se prijavi?

• Svi klijenti fizička lica koji primaju platu u nekoj komercijalnoj banci na Kosovu,
• Udruženja vlasnika stanova registrovana u skladu sa kosovskim zakonima,
• Najniži iznos kredita: 500 evra,
• Najviši iznos kredita za klijente fizička lica: 50.000 evra,
• Najviši iznos kredita za udruženja stanara klijenata fizičkih lica: 300.000 evra,

Uspešno izvedeni i verifikovani projekti i investicije ispunjavaju uslove za dobijanje granta:

• 15% od prihvatljivih troškova za projekat u sklopu sopstvenog stana ili kuće koji sadrži jednu od tehnoloških kategorija koje je izabrao selektor tehnologije
Primer:
Bljini je zamenio samo prozore na kući, dobio je grant od 15%, uštedio je 162 evra za godinu dana od računa za potrošnju.

• 20% od prihvatljivih troškova za projekat u sklopu sopstvenog stana ili kuće koji sadrži više od jedne tehnološke kategorije koje je izabrao selektor tehnologije
Primer:
Besa je uradila izolaciju kuće, uvela sistem grejanja i postavila osvetljenje u kući. Nije ništa platila za ruke, uštedela je 24% potrošnje energije za godinu dana, dobila je 20% u vidu granta, i sada štedi po 120 evra mesečno.

• Za električne uređaje za domaćinstvo (npr. frižideri, zamrzivači i klima uređaji) nema finansijske podrške u vidu granta.

Poštovani klijenti, predlažemo vam da za više informacija posetite našu filijalu najbližu vašem mestu stanovanja.

TEB Banka za svet u pokretu.


© TEB ShA