TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

Pravo vreme za velike odluke

Koha e duhur për vendime të mëdha

Hipotekarni kredit kredit do 180 MESECI DOSPEĆA!

2 Dozvoljeno prekoračenje do limita na zaradu
Odobrenje u toku dana
3 Kreditna kartica do limita na zaradu
Digitalno bankarstvo 24/7
Kamata po posebnoj stopi

Zahtev za finansiranje?

 Kupovina kuće
 Kupovina stana
 Kupovina objekta
Ko može da podnese zahtev za kredit?

Svi koji primaju platu u državnim institucijama, javnim preduzećima, privatnom sektoru kao i klijenti sa prihodima od izdavanja pod zakup.

Uslovi kredita?

Maksimalni rok otplate kredita je do 180 meseci.
Banka finansira 80% kupovine kuće ili stana.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?

• Da ste stanovnik Republike Kosovo
• Da primate zaradu preko Banke TEB ili da podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.
Potrebna dokumenta uz zahtev:
 Važeća identifikaciona isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
 Važeći ugovor o radu
 Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
 Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)
 Kupoprodajni ugovor i drugi dokumenti o vlasništvu

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:

 Dokaz o dodatnim porodičnim primanjima
 Sadužnika  Žiranta
 Lična karta
 Ugovor o radu
   Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
 Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
 Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)


Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj: 038230000.

Ponuda važi do 28.02.2021. godine.

TEB Banka za svet u pokretu


© TEB ShA