TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

Jačanje domaćih proizvođača

Fuqi Prodhuesve Vendor!

Ti jačaš privredu, TEB Banka jača tebe. Krediti za domaće proizvođače sa grejs periodom, sa 0% kamate za prvih 6 meseci!

TEB Banka ima za cilj da podrži preduzeća u tome da prevaziđu teškoće sa kojima su suočena i pomogne u potencijalnom razvoju poslovane delatnosti, sa posebnim fokusom na klijente u oblasti proizvodnje i plasmana domaćih proizvoda.

Ko može da podnese zahtev za kredit?

Sva domaća proizvodna preduzeća koja posluju u Republici Kosovo i preduzeća koja trguju domaćim proizvodima.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?

- Važeća identifikaciona isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
- Dokumenta o vašem preduzeću
Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:
- Sadužnik
- Žirant
- Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
- Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, Fejsbuk /mesendžer (TEB A.D.), Instagram (TEB A.D), Web (www.teb-kos.com)

TEB Banka za svet u pokretu!


© TEB ShA