TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

Agro krediti počev od 0% kamate i 0% administrativnih troškova

Agro Kredi duke filluar nga 0% interes dhe 0% shpenzime administrative

Finansirajte se iz agro kredita TEB Banke kroz najnoviju ponudu počev od 0% kamate i 0% administrativnih troškova. Ponuda važi za finansiranje sa dospećem do 12 meseci.

Slede kamatne stope koje će se primeniti na finansiranje sa rokom dospeća preko 12 meseci:

Za finansiranje od 5.000 do 20.000 evra

Rok dospeća       Godišnja kamatna stopa       Administrativni troškovi     Efektivna kamatna stopa
12 meseci                               0,00%                                                  0,00%                                            0,00%
24 meseci                               3,96%                                                  0,00%                                            4,03%
36 meseci                               5,40%                                                  0,00%                                            5,54%
48 meseci                               6,36%                                                  0,00%                                            6,55%

Za finansiranje preko 20.000 evra

Rok dospeća       Godišnja kamatna stopa       Administrativni troškovi       Efektivna kamatna stopa
12 meseci                                   0.00%                                          0.00%                                                   0.00%
24 meseci                                   3.48%                                          0.00%                                                   3.54%
36 meseci                                   4.92%                                          0.00%                                                   5.03%
48 meseci                                   5.76%                                          0.00%                                                   5.92%

TEB Banka za svet u pokretu!


© TEB ShA