TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

Uvek kao vaša podrška!

Gjithmonë në përkrahjen tuaj!

Expired: 17/03/2020

Krediti za građane do 30.000 evra, bez hipoteke i sa rokom dospeća do 120 meseci.


Kredi individuale deri në 30,000 euro, pa hipotekë dhe me maturitet deri në 120 muaj.


U čast 8. marta, Dana žena, Banka TEB nudi kredite za građane do 30.000 evra, bez hipoteke do 120 meseci.

      Godišnja kamatna stopa: 5.28%
      Administrativni troškovi: 0%
      Maksimalni rok dospeća: 120 meseci
      Efektivna kamatna stopa: 5.41%

Ko može da podnese zahtev za kredit?

Sve žene koje primaju platu u javnom i privatnom sektoru.
      - Za zaposlene u javnom sektoru, maksimalni rok dospeća do 120 meseci.
      - Za zaposlene u privatnom sektoru, maksimalni rok dospeća do 84 meseci.

 

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?

      - Da ste stanovnica Republike Kosovo.
      - Da primate zaradu preko Banke TEB ili podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na TEB.

Potrebna dokumenta uz zahtev:

      * Važeća identifikaciona isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
 
      * Račun za komunalne usluge (za električnu energiju, vodu, otpad ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)
 
      * Važeći ugovor o radu
 
      * Izvod iz banke (poslednjih 6 meseci)
 

Primer:

      Sredstva od banke: 30.000 evra
      Godišnja kamatna stopa: 5.28%
      Administrativni troškovi: 0%
      Rok dospeća: 120 meseci


Ukupni iznos koji klijent mora da otplati do isteka ugovorenog roka je 38.690,94 evra


Ponuda važi do 17.03.2020. godine

TEB Banka za svet u pokretu.

 


© TEB ShA