Transferoni kursimet tuaja nga diaspora në TEB me 0€ komision nga banka TEB!

Për çdo transfer mbi 10,000€ ju bëheni pjesë e lojës shpërblyese.

Kjo kampanjë është e dizajnuar për klientët e Diasporës të cilët duan të transferojnë fonde në llogaritë e tyre apo të familjareve në bankën TEB, ku komisioni i Bankës TEB është 0€ duke shkruar “DIASPORA” në përshkrimin e transferit.

Gjatë periudhës së kampanjës, nuk do të aplikohet pagesë për Transferet Ndërkombëtare hyrëse.

Termet dhe kushtet e kampanjës:

  • Pa kufizim në shumat hyrëse.
  • E vlefshme për të gjitha valutat në llogaritë në EUR, USD, CHF, GBP.
  • Vetëm shpenzimet e TEB Sh.A do të lirohen, 0€ pagesë per Transferet Ndërkombëtare hyrëse të cilat pranohen me përshkrimin “DIASPORA” që jepet në fushën 70 nën “Detajet e Pagesës”.

Për çdo transfer mbi 10,000€ ju bëheni pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një nga shpërblimet:

  • 50X bileta për ndeshjen Kosovë – Zvicër
  • 50X bileta për ndeshjen Zvicër – Kosovë
  • 50X fanella të Kombëtarës së Kosovës

Oferta është e vlefshme për klientët individual dhe vlen deri më 31.08.2023.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB Bankë për një botë në lëvizje!