TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Vizioni dhe misioni

Vizioni

Vizioni ynë është që të jemi banka që ofron përvojën më të mirë të klientëve në Kosovë.


Misioni

Vazhdimisht të krijojmë dhe të rrisim vlerë për klientët, aksionarët, punonjësit dhe shoqërinë tonë.


© TEB ShA