TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Komitetet e Bordit

Komitetet e Bordit

Bordi i Drejtorëve mbështetet nga një numër i Komiteteve të përkushtuara

Komiteti i Auditimit

Kryesues:              Sabri Davaz
Anëtar:                  Ayse Asardag
Anëtar:                  Birol Deper
Anëtar                   Esra Peri Aydoğan

Komiteti i Menaxhimit të Riskut (KMR)

Kryesues:                        Osman Durmus
Zëvendës kryesues:        Alp Yilmaz
Anëtar:                          Jacques Roger Jean Marie Rinino

Komiteti i Menaxhimit të Pasurive dhe Detyrimeve (KMPD)

Kryetar :                  Ismail Yanik
Nënkryetar:              Orçun Ozdemir
Anëtar:                    Alp Yılmaz
Anëtar:                  Tolga Gurdem
Anëtar:                  Serhan Ozarslan

 


© TEB ShA