TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Komitetet e Bordit

Komitetet e Bordit

Bordi i Drejtorëve mbështetet nga një numër i Komiteteve të përkushtuara

Komiteti i Auditimit

Kryesues:        Luc Delvaux
Anëtar:              Ayse Asardag
Anëtar:              Birol Deper
Anëtar:              Esra Peri Aydoğan
Anëtar:              Bashkim Uka

Komiteti i Menaxhimit të Riskut (KMR)

Kryesues:                              Osman Durmus
Zëvendës kryesues:        Alp Yilmaz


Komiteti i Menaxhimit të Pasurive dhe Detyrimeve (KMPD)

Kryetar:                    Ismail Yanik
Nënkryetar:          Orçun Ozdemir
Anëtar:                    Alp Yılmaz
Anëtar:                    Tolga Gurdem
Anëtar:                    Serhan Ozarslan

 


© TEB ShA