TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Sigurimi ndaj Aksidenteve Personale

SIGUROHUNI NGA AKSIDENTET PERSONALE!


TEB SH.A në bashkëpunim me SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group SH.A. – Dega Kosovë ofron plane dhe paketa të ndryshme në mënyrë që të përmbush kërkesat e klientëve.

Sigurimi nga aksidentet personale është një përgjigje e thjeshtë për një pyetje të vështirë: Kush do të kujdeset për ju dhe të afërmit tuaj nëse ju pësoni ndonjë aksident? Paketat tona ju sigurojnë mbështetje financiare për investimet e juaja.

Paketa e Sigurimit nga Aksidentet Personale, produkt i dizajnuar për të mbuluar rastet aksidentale 24/7.
Sigurimi nga Aksidentet Personale, mbulon:

  • Vdekjen aksidentale (trashëgimtarët janë përfitues)
  • Paaftësinë e plotë të personit te siguruar

© TEB ShA